Nők a családban és a munkahelyen címkéhez tartozó bejegyzések

Jó gyakorlat.

„Nők a családban és a munkahelyen”
EFOP-1.2.9-17
„A női karrier sajátos kérdései-A család és a karrier közötti egyensúly”
Gyöngyösi Család és KarrierPont

I. A jó gyakorlat elnevezése, címe:
„A női karrier sajátos kérdései – A család és a karrier közötti egyensúly”
II. A jó gyakorlatot megvalósító szervezet neve :
Gyöngyösi Család és KarrierPont  
III. A jó gyakorlat típusának megnevezése: Helyzetfelmérés, kutatás
IV. A jó gyakorlat megvalósításának helyszíne:
3200 Gyöngyös, Török Ignác u. 1 3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1. Telefon: +36 (37) 301 649          E-mail: hevesmegye@gyoka.hu  
V. A jó gyakorlat rövid összefoglalása: A család és a karrier közötti egyensúly azt jelenti, hogy legyen mindkettő egymással párhuzamos a nők életében. A legtöbb nőnél a gyerekvállalást követően megváltoztak a prioritások. Úgy érezték, hogy mindig elérhetőnek kell lenniük a gyerekük számára, vagyis nem tudtak ugyanakkora energiát beletenni a munkába. Alapvetően ugyanazon módszerek és elméletek érvényesek szokásosan mind a férfi, mint a női ügyfelek pályatanácsadása esetén, ám, mivel a hozzánk forduló hölgyek szituációik mutatják, sokszor egészen más jellegűek a problémák és bizony vannak tipikusan a női identitáshoz kapcsolódó kérdések.  
VI. A jó gyakorlat elérése interneten:
nokamunkahelyen.hu  
VII. A jó gyakorlat bemutatása:
Releváns kérdéseket tett fel Alapítványunk,- a projektben résztvevőknek arra a kérdésre, hogyan fognak tudni megbirkózni a több párhuzamos (anya, feleség és dolgozó nő) szereppel. Valójában a kutatásokból az derül ki, hogy – a közhiedelemmel ellentétben – a párhuzamos életfeladatok, szerepek betöltése nem okoz szükségszerűen több stresszt a nőknél, sőt, az életünkkel való elégedettségünket is növelheti, ha sikeresen tudjuk őket összeegyeztetni. Érdekes feladat volt például velük  végiggondolni, azt, hogy ők hogyan képzelik el az egyensúlyt és hogyan súlyoznák fontosságuk szerint életük különböző szerepköreit. Igyekeztünk tudatosítani bennük, hogy ezek a területek jól megférnek egymással, de azt is, hogy az egyensúlyra tudatosan kell törekednie és bizonyos kompromisszumok elengedhetetlenek, ha szeretné sikeresen véghezvinni életében azt a változást, amelyre készült. Tanácsadásaink során egyértelművé vált, hogy sok nő van, aki úgy érzi, hogy számára a gyereknevelés nem elég, mert nem abban teljesedik ki, hogy gondoskodik a családjáról, hanem szeretne továbbra is a szakmájában érvényesülni, esetleg új területeken kipróbálni magát. Nem egyszerű dolog, hiszen azzal, hogy megszületik a baba, lesz egy új munkája, ami egy életre szól. De nem lehetetlen családanyaként karriert építeni. Tudtuk, mi projektmunkatársak, hogy ez magától nem fog megtörténni. Azok, akik ezt megbeszélték, rendszeresen egyeztettek róla, és szóvá tették, ha túl nagy volt a teher, amit a munkájuk vagy egészségük már kezdett megsínyleni, sokkal rendezettebb háztartásban éltek, és volt idejük a szakmai előre menetelükkel foglalkozni. Viszont azok, akik féltek ezt szóba hozni, általában egyedül intézték a gyerekek és a háztartás körüli tennivalókat. Felmérésünk, szóbeli elbeszélgetéseink révén egyértelműen kiderült, hogy a projektben szereplő családanyák nagy része szeretné ha képzéseink, segítségünk során önállóbban, függetlenebbül láthatná el egyrészt anyai, és munkaerőpiaci pozícióját. Tanácsadásaink alapján kutatásunk egyik eredménye: Azok a nők, akiknek a házastársa ugyanolyan fontosnak vagy fontosabbnak tartotta a karrierjét, sikeresebbek lettek. Nem véletlenül választottak maguknak ilyen partnert, hanem tudatosan. És ez azt jelenti, hogy amikor a szülői teendőkről van szó, akkor azok nem esnek automatikusan az ő nyakukba, hanem megosztják a feladatokat. Inkább a nőkben fogalmazódik meg az elvárás magukkal szemben, hogy vajon nem kellene-e napjuk nagyobb részét gyermekükkel tölteni, nem sérül-e a kicsi, ha délutánig az óvodában van, és csak este találkozik vele. Anélkül, hogy el kellene dönteni, hogy ez jó vagy rossz, indokolt vagy sem, megállapíthatjuk, hogy ez kevésbé merül fel a férfiak kapcsán a mi kultúránkban. Ezen az identitáson szeretne projektünk képzési, és folyamatos tanácsadási segítséggel változtatni, hogy ezek a lelkiismereti küzdelmek ( pl. mentálhigiénés szakember bevonásával ) oldódjanak, megszűnjenek.  
VIII. A jó gyakorlat alapvető célkitűzése:
Sok anyát megvisel, mikor eljön az idő, hogy visszamenjen dolgozni. Az ördög a részletekben van: nem mindegy, mennyire rugalmas a munkahely, hogy szereti-e, amit csinál, hogy hány év kihagyás után áll újra munkába, hogy volt-e folytonosság. Tehát nincs két egyforma élethelyzet, de a legtöbb nő életében adódik egy pillanat, mikor átfordul a mérleg: a napja nagyobb része kezd munkáról szólni, és a kisebbet tudja a gyerekkel, gyerekekkel tölteni. Többek között ebben is adtunk, és adunk tanácsot a hozzánk forduló klienseknek.
IX. Milyen tényezők segítették a jó gyakorlat létrejöttét, kialakítását?
Sajnos a felnőttek sem mindig ítélik meg jól, valójában mire van szükségük. Ezt érzékeljük folyamatosan tanácsadásaink során. Ezért a  család és a karrier közötti egyensúly szerepét prioritásnak tekintjük, és fontosságát projektünk megvalósítása során preferáljuk.
X. Milyen tényezők nehezítették, akadályozták a jó gyakorlat kialakítását?
Mivel tanácsadóink megfelelő pedagógiai- pszichológiai, és szociális munkában is jártas felkészültséggel rendelkeznek, így nem jelentett akadályt a kötetlen, empatikus, toleráns tanácsadásokon való elbeszélgetés.
XI. Kik támogatták, mentorálták a jó gyakorlat kialakítását? – Pedagógiai, pszichológiai mentortanár  – Munkaképesség fejlesztés, foglalkoztatási szakértő – Szakképzési szakértő – Egészségügyi, szociálpolitikai szakértő – Szociális gazdaság, szociális foglalkoztatás területén tapasztalatokkal rendelkező szakértő  
XII. Ha volt igény vagy szükséglet felmérés milyen módszerrel történt és milyen eredménye volt?
Kérdőíves lekérdezés személyesen, és egyéni interjú alapján. A közreműködő,- projektben résztvevők kommunikatívak voltak,- segítségünket értékelték, és továbbra is igényt tartanak munkánkra.
XIII. A jó gyakorlat során milyen módszereket alkalmaznak?
–  Kérdőíves lekérdezés személyesen
XIV. A jó gyakorlat eredményeinek bemutatása:
Szakembereink segítsége által önbizalommal teli, egészséges énképet tudnak kialakítani.
Tanácsadásaink által, és jövőbeni pozitív hozzáállásukkal mindig képesek lesznek a család és karrier közti egyensúlyt megteremteni.
Elsajátítják a célok kitűzésének mesterfogásait, és általuk sikeresebbé válhatnak.
Önmaguk maradéktalan elfogadásán keresztül értékesebb, teljesebb emberi kapcsolatokat tudnak kialakítani.

Sikeresebb, eredményesebb és boldogabb nőkké válhatnak!

Fülöp Henrik