Népi kézműves (Csipkekészítő) tanfolyam címkéhez tartozó bejegyzések

Népi kézműves (Szőnyegszövő) tanfolyam

Népi kézműves (Szőnyegszövő) tanfolyam

Népi kézműves (Szőnyegszövő) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Népi kézműves (Szőnyegszövő), Népi kézműves (Szőnyegszövő) képzés, Népi kézműves (Szőnyegszövő) tanfolyam, Felnőttképzés

Népi kézműves (Szőnyegszövő) a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén belül a szőnyegszövés területén megfelelő kompetenciával rendelkezik a hagyományos technikák, technológiák, a motívum és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére.

A szőnyegszövő a hagyományos szőnyegszövés területén olyan tárgyak megalkotására képes, melyek a népi formavilágnak megfelelnek, de a korszerű lakáskultúrában is felhasználhatóak.
Ismeri és használja a hagyományos alapanyagokat, technikákat, szövés módokat, szövő szerkezeteket, de képes azok modern változatait is alkalmazni. Ismeri az erdélyi festékes szőnyegek kompozícióit, mintavilágát, szövés technikáit, és azok alapján alkot.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
− mestersége területén a Kárpát-medence magyar, valamint a gyimesi, moldvai csángók, bukovinai székelyek, és magyarországi nemzetiségek hagyományos népi kézművesség, forma, díszítményvilágának ismeretében hiteles, a XXI. század tárgy- és környezetkultúrájának megfelelő funkcionális kézműves tárgyak létrehozására
− a szövés eszközeinek, szerszámainak használatára
− a szőnyegszövés szakmai és néprajzi hagyományainak alkalmazására
− minőségi munkavégzésre
− a munka és balesetvédelmi előírások betartására
− a termékértékesítés és a közönséggel való találkozás különböző fórumain a népi kézműves mesterségek képviseletére
− mesterségét érdeklődők számára bemutatni
− népi kézműves vállalkozás működtetésére

Szakképesítés sorszáma:02143014
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

#  /-  #népikézműves #szőnyegszövő #szőnyegszövőtanfolyam #szőnyegszövőképzés #szőnyegszövőtanfolyamról #szőnyegszövőoktatás #szőnyegszövővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Népi kézműves (Szőnyegszövő) | Kézművesség | Művészetek | Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések

Népi kézműves (Csipkekészítő) tanfolyam

Népi kézműves (Csipkekészítő) tanfolyam

Népi kézműves (Csipkekészítő) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Népi kézműves (Csipkekészítő), Népi kézműves (Csipkekészítő) képzés, Népi kézműves (Csipkekészítő) tanfolyam, Felnőttképzés

Népi kézműves (Csipkekészítő) a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén belül a csipkekészítés területén megfelelő kompetenciával rendelkezik a hagyományos technikák,
technológiák, a motívum és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
− mestersége területén a Kárpát – medence magyar, és nemzetiségi hagyományos népi kézművesség forma-, díszítményvilágának ismeretében hiteles, a XXI. század környezet, lakás és viseletkultúrájának megfelelő funkcionális kézműves tárgyakat létrehozni
− mesterségét érdeklődők számára bemutatni
− kézműves vállalkozást működtetni

A csipkekészítő: Szaktudásával hozzájárul a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén belüli történelmi hagyományainak megfelelő textilkultúra továbbéltetéséhez. A megrendelő igényeit szem előtt tartva, megfelelő csipketechnikákkal létrehozott, funkcióba helyezett alkotások megvalósítására megfelelő kompetenciákkal rendelkezik. Korábbi korok csipkéit rekonstruálva, újratervezve, új a mai kor elvárásainak megfelelő textíliákat készít

Szakképesítéssel rendelkező képes:
− kiválasztani és előkészíteni az alapanyagokat és az eszközöket
− értelmezni a megkapott tervdokumentációt
− kézi csipkét készíteni
− az eszközre helyezni a műhelyrajzot
− ismerni és alkalmazni a különféle kézi csipketechnikákat
− az elkészült kézi csipkét levenni a segédeszközökről
− nyers adjusztálást végezni
− a kész kézi csipkét textilre dolgozni
− végső adjusztálást végezni kiegészítőjeként
− működtetni képes saját műhelyét, bemutatótermét

Szakképesítés sorszáma:02143002
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# /- #népikézműves #csipekészítő #csipekészítőtanfolyam #csipekészítőképzés #csipekészítőtanfolyamról #csipekészítőoktatás #csipekészítővizsga