Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) címkéhez tartozó bejegyzések

Folyamatszabályozó gépmester tanfolyam

A folyamatszabályozó gépmester összetett nyomtatási és nyomtatvány-feldolgozási 
műveleteket végez.
Folyamatszabályozó gépmester tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Folyamatszabályozó gépmester, Folyamatszabályozó gépmester képzés, Folyamatszabályozó gépmester tanfolyam, Felnőttképzés

Kapcsolt nyomdai gépsorok működtetéséért felel, figyelembe veszi a vonatkozó gyártási utasításokat, valamint szem előtt tartja a gazdaságos és környezettudatos munkavégzést. Feladata a csomagolóanyag, címke, doboz, papírtasak, újság, könyv nyomdai termékeket gyártó gépsorok irányítása. A kapcsolt nyomdai gépsor egyes gépegységein dolgozó gépkezelőket irányítja.

A gyártósori folyamatot rendszeresen felügyeli az alkalmazott nyomdaipari minőségi szabványnak való megfelelés érdekében. A nem kívánt eltérés esetén beavatkozik, probléma esetén azonnali és hatékony döntést hoz a gyártó gépsor megállítása nélkül, a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok maradéktalan betartása mellett. Kritikus probléma esetén határozottan dönt a gyártó gépsor haladéktalan megállításáról, a javító intézkedések megtételéről. A lehető legrövidebb időn belül döntést hoz a nyomdai gépsor újra indításáról a minél magasabb termelési kihasználtság érdekében. Anyanyelvén – az ágazati szakmai terminológiának megfelelő – szókincs birtokában kommunikál.

Szakképesítés sorszáma:02114002
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2021.01.08

# /- #folyamatszabályzógépmester #folyamatszabályzógépmestertanfolyam #folyamatszabályzógépmesterképzés #folyamatszabályzógépmestertanfolyamról #folyamatszabályzógépmesteroktatás #folyamatszabályzógépmestervizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Folyamatszabályozó gépmester | Folyamatszabályozó gépmester | Művészetek |  Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések

Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgóképi animáció tervező) tanfolyam

A mozgókép- és animációtervező a mozgókép, videófilm, rajzfilm és számítógépes animáció 
területén végez tervező, fejlesztő, kivitelező és alkotómunkát

Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgóképi animáció tervező), Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgóképi animáció tervező) képzés, Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgóképi animáció tervező) tanfolyam, Felnőttképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különböző mozgóképi techni-kákkal (hagyományos vagy digitális 2D és 3D animációval, videótechnikával) készülő, különböző célú szerzői, vagy alkalmazott filmek stábjának közreműködője, játékfejlesztő, vagy utómunka stúdió munkatársa. Jó kézügyességgel, térlátással és rajzkészséggel rendelkezik.
Vizuális előkészítő és tervező, gyártástervező, animációs rajzoló, bábkészítő, báb-animátor, 3D modellező és animátor, segédoperatőr, számítógépes utómunka és vizuális effekt készítő feladatát egyaránt képes önállóan vagy csapatmunkában megvalósítani, saját vagy hozott for-gatókönyv alapján. Mozgóképi tartalomelőállításban vesz részt, szakmai együttműködésben dolgozik.
Megválasztja, és szakszerűen kezeli a feladataihoz kapcsolódó számítástechnikai eszközöket, digitális kép- és hangkezelő programokat, valamint fotó, videó, világítás- és hangtechnikai, il-letve képmegjelenítő eszközöket. Lépést tart s szakma technikai és vizuális környezetének fej-lődésével. Felsőfokú tanulmányait különböző felsőoktatási intézmények animációs, filmmű-vészeti, vizuális kommunikáció vagy média szakirányain folytathatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– átlátni az adott szerzői vagy alkalmazott mozgókép- és animációtervező feladat célját és volumenét
– felmérni az adott feladatok eszközigényét, elkészítési módját, technikáját és várható költ-ségeit
– alkalmazni mozgókép- és animációtörténeti, mozgókép-technológiai ismereteit
– stúdió, vagy film-előállító hely alkalmazottjaként a kiadott feladatokat útmutatás alapján, vagy önállóan, határidőre elvégezni
– önálló vállalkozóként saját munkáját megtervezni, szervezési és kivitelezési feladatait el-látni, megszervezni a szükséges technológiai hátteret vagy kialakítani az önálló műhelyfel-tételeket
– hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni
– formanyelvi, dramaturgiai ismeretei alapján forgatókönyvet értelmezni
– adott forgatókönyv alapján gyártási folyamatot tervezni, és azt részfeladatokra bontani
– technikai forgatókönyvet készíteni, vagy adott technikai forgatókönyv alapján szakmai munkát végezni
– rajzi tervező feladatokat végezni (figuraterv, mozdulatterv, karakterlap, látványterv)
– rajzi előkészítő feladatokat végezni (storyboard, színterv, layout)
– rajzi előkészítő anyagokat, instrukciókat, útmutatásokat értelmezni, azok alapján szakmai munkát végezni

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– gyártás-előkészítő anyagokat rendszerezni, prezentációra, nyomtatásra előkészíteni
– kivitelező feladatokat végezni (pl. hagyományos és digitális 2D és 3D háttér készítés, báb- és díszlet építés, 3D modellezés, 3D printelés)
– animációs feladatokat végezni (pl. hagyományos vagy digitális 2D animáció, 3D animáció, interaktív vagy generatív animáció)
– a technikai forgatókönyvet forgatási részfeladatokra bontani
– segédoperatőri feladatokat ellátni (álló- és mozgókép rögzítés)
– felvételtechnikai eszközöket felhasználói szinten karbantartani
– díszlet vagy helyszín bevilágítása során asszisztensi feladatokat ellátni, vagy útmutatás alapján önálló világítástechnikai munkát végezni
– világítástechnikai eszközöket felhasználói szinten karbantartani
– hangfelvételek során asszisztensi feladatokat ellátni, vagy útmutatás alapján önálló munkát végezni
– hangtechnikai eszközöket felhasználói szinten karbantartani

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– rögzített kép- és hanganyagokat rendszerezni, előkészíteni és archiválni
– számítástechnikai eszközöket felhasználói szinten karbantartani
– képalkotó, képfeldolgozó szoftvert használni
– 2D és 3D animációs szoftvert használni
– 3D modellezési kiegészítő feladatokat ellátni (UV mappelés, textúrázás, shadelés)
– nonlineáris editáló szoftvert használni, vágási feladatokat végezni
– kompozitáló szoftvert használni, utómunka feladatokat végezni (kompozitálás, effekt-animáció, color grading)
– render-optimalizálást végezni, kapott specifikációnak megfelelő renderelési formátumot beállítani, renderelési folyamatot felügyelni
– egyeztetni a megbízóval, munkaadóval, illetve a stáb tagjaival
– ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert
– munkáit korszerű, igényes megjelenési formában prezentálni
– saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
– további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni

Szakképesítés sorszáma:02134004
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# /- #képzőésiparművészetimunkatárs #mozgóképianimációtervező  #mozgóképianimációtervezőtanfolyam #mozgóképianimációtervezőképzés #mozgóképianimációtervezőtanfolyamról #mozgóképianimációtervezőoktatás #mozgóképianimációtervezővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgóképi animáció tervező) | Képzőművészet, szépművészet | Művészetek | Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések

Lakberendező tanfolyam

Lakberendező feladata lakóépületek, családi házak, lakások, irodák, üzletek, kisebb szolgáltató egységek belső tereinek tervezése, funkcionális, műszaki és design szempontok figyelembe vételével.

Lakberendező tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Lakberendező, Lakberendező képzés, Lakberendező tanfolyam tanfolyam, Felnőttképzés

Munkáját önállóan (egyéni vagy társas vállalkozásban) vagy alkalmazottként végzi. Tervezőirodák, lakberendezési, belsőépítészeti szaküzletek, gyártók, forgalmazók bemutatótermeiben tervez, értékesít, illetve az értékesített termékeket adaptálja (betervezi). Megrendelői igény szerint lakberendezési tanácsot ad.

A Lakberendező egyedi beépített korpuszbútort (konyha, előszoba, nappali, gardrób) tervez a megrendelő igényei szerint.
Szakmai partnerként együtt dolgozik társtervezőkkel (pl. építész, statikus, épületgépész-, villamosmérnök), ill. kivitelezési szakemberekkel. Belsőépítészeti látványtervezőként professzionális CAD, látványtervező, képszerkesztő szoftverek alkalmazásával saját terveiből vagy más tervezőtől kapott információk alapján 3D-s látványterveket készít.

Szakképesítés sorszáma: 02124001
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2021.01.08

# /- #lakberendező #lakberendezőtanfolyam #lakberendezőképzés #lakberendezőtanfolyamról #lakberendezőoktatás #lakberendezővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) tanfolyam

A kerámiaműves széleskörű rajzi- és plasztikai tudással, művészettörténeti, kerámia-
porcelán történeti és technológiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki a kerámia–
porcelán tárgykészítés különböző feladatait tervezői szemlélettel, alkotó módon valósítja meg.
Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves), Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) képzés, Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) tanfolyam, Felnőttképzés

Tárgykészítő tevékenységét alkotócsoportban, üzemi környezetben, porcelángyárban vagy saját műhelyében végzi. A gyári–, kézműves és autonóm kerámia–porcelán területén egyaránt ismeri és tudatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat, figyelembe véve azok funkcionális, esztétikai és technikai jellemzőit. Egyéni elképzelései vagy a megrendelés szerint funkcionális tárgyakat, edényeket, kisplasztikákat, szaniterárut, épületkerámia elemeket, egyéb kerámia-porcelán anyagú tárgyféleségeket tervez és készít különféle kézi- és gépi eljárással.

Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít, anyag– és gyártáselőkészítést végez. Elkészíti a sorozatgyártásra szánt kerámia, porcelán tárgyak gipsz modelljét és sokszorosító formáit. Tárgyait szabadkézi technikákkal vagy sokszorosítható sík és plasztikus elemek felhasználásával díszíti. Figyelemmel kíséri vagy önállóan elvégzi a nyers kerámia-porcelán tárgyak zsengélő-, mázas és dekorégetését. Végigviszi vagy összehangolja a kerámia-porcelángyártás teljes folyamatát. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti vagy műszaki egyetemek tárgytervező szakán folytatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– átlátni az adott megbízói vagy önálló kerámiaműves feladat célját és volumenét
– felmérni az adott feladatok anyagszükségletét, előállítási módját, technikáját és költségeit
– alkalmazni a kerámia–porcelántörténet és a kortárs kerámia művészeti ismereteit
– anyag– és technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni a tárgyformálásban
– beszerezni, megrendelni a szükséges alapanyagokat, kézi szerszámokat, technikai eszközöket
– megszervezni a szükséges technológiai hátteret vagy kialakítani az önálló műhelyfeltételeket
– hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni
– a tárgyformáláshoz előzetes formatanulmányokat készíteni
– elkészíteni kerámia–porcelán tárgyak pontos méretezésű metszeti és műhelyrajzait
– sokszorosított tárgyak előállításához különböző rendeltetésű gipszformákat készíteni
– szakszerűen működtetni a kerámia-porcelán előkészítő, gyártóeszközöket
– ellenőrizni az agyag és porcelán alapanyagok, mázak cél szerinti felhasználhatóságát
– azonosítani a porcelán–kerámiamasszákat, mázakat, módosítani azok tulajdonságait
– alkalmazni a kerámia–porcelán tárgyformálás és sokszorosítás alapműveleteit
– szakszerűen használni a mázakat, máz alatti és máz feletti kerámia festékeket
– modellt, maketteket vagy prototípust készíteni
– egyeztetni a megbízóval vagy munkaadóval
– ütemezni, összehangolni az egyes részfeladatokat, egyeztetni a partnerekkel
– megtervezni, felügyelni a nyersáru szárításának folyamatát
– alkalmazni a mázazási műveletek különböző módjait
– szakszerűen berakni és működtetni az égetőkemencéket, alkalmazni az égetési segédeszközöket
– gondoskodni a kerámiakészítés, gyártás vagy gyártatás zavartalan folyamatáról
– figyelemmel kísérni az anyag- és energiafogyasztást
– a kézi és gépi szerszámokat, berendezéseket a technológiai előírások figyelembevételével, az egészség– és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használni
– a kerámia–porcelántárgyak forgalmazása során betartani a fogyasztóvédelmi előírásokat
– minőségi garanciát vállalni a megrendelt kerámia-porcelán tárgyakért
– ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert
– munkáit korszerű, igényes megjelenési formában prezentálni
– saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
– további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni

Szakképesítés sorszáma: 02134003
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# /- #képzőésiparműúvészetimunkatárs #kerámiaműves #képzőésiparművészetimunkatárskerámiaműves #képzőésiparművészetimunkatárskerámiaművestanfolyam #képzőésiparművészetimunkatárskerámiaművesképzés #képzőésiparművészetimunkatárskerámiaművestanfolyamról #képzőésiparművészetimunkatárskerámiaművesoktatás #képzőésiparművészetimunkatárskerámiaművesvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) | Képzőművészet, szépművészet | Művészetek |  Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus) tanfolyam

A művészeti és médiafotográfus olyan alkotó, aki szakmai tudásának: a fotográfia technikai
 és formanyelvi alapjai terén szerzett ismeretének birtokában képes érzéseit, gondolatait, 
véleményét a fotográfia és egyéb képrögzítésre alkalmas eszközök segítségével kifejezni.
Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus), Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus) képzés, Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus) tanfolyam, Felnőttképzés

Felhasználja a hagyományos és digitális forráskutatás, az etikus és kritikus információ-és inspirációgyűjtés lehetőségeit. A fotográfia és más képrögzítő technikák történetéről, elméleteiről és tendenciáiról szerzett ismeretei hozzásegítik ahhoz, hogy saját ötleteit vagy a megrendelő igényeit önálló koncepció kialakításával, tervezői gondolkodásmóddal, kreatív hozzáállással, magas szakmai
színvonalon valósítsa meg.

Képes tájékozódni a szakma legújabb törekvéseiről, a fotográfiai és egyéb audiovizuális nyelvi és technikai eszközök és eljárások változásáról. Folyamatosan bővülő ismereteit alkotói és alkalmazott munkájában az álló- és mozgóképi műfajok különböző területein egyaránt helyesen alkalmazza. Ismeri a piaci elvárásokat, a társadalmat foglalkoztató kérdésekre való reflektálás különböző módjait. Tisztában van a prezentációs, installációs, archiválási
lehetőségekkel és módszerekkel. A művészeti és médiafotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismereteket sajátít el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– információ és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni
– a feladat értelmezésére, a munkafolyamat megtervezésére, azok különböző képalkotó eszközökkel való kivitelezésére
– alkotói és alkalmazott, álló és időalapú művek létrehozására, feladatok megoldására
– tudatosan és kreatívan használni álló- és mozgókép feldolgozó programokat
– archiválni, katalogizálni
– tipográfiát tervezni
– prezentálni
– nyomdai előkészítést végezni
– internetes megjelenést tervezni
– önállóan és csoportban dolgozni

Szakképesítés sorszáma:02134005
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# /- #képzőésiparművészetimunkatárs #művészetiésmédiafotógráfus #művészetiésmédiafotógráfustanfolyam vképzés #művészetiésmédiafotógráfustanfolyamról #művészetiésmédiafotógráfus

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) tanfolyam

A művészeti grafikus manuális alkotó eljárásokkal és digitális grafikus technikák alkalmazásá
-val  dolgozó szakember, akinek tervezői szemléletét széleskörű rajzi, művészet- és grafikatö
-rténeti ismeretei egészítik ki.
Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus), Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) képzés, Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) tanfolyam, Felnőttképzés

Szakmai tevékenységét munkacsoportban – tervezőstúdióban, reklámügynökségnél, könyv- és lapkiadónál, illetve egyéb kereskedelmi és kulturális intézménynél –, vagy saját vállalkozásában végzi. Nyomdai, online és offline, valamint dekorációs felhasználásra grafikai terveket készít, melyeknek a technikai feldolgozáshoz szükséges előkészítését is elvégzi. Könyv, újság, egyéb nyomtatványok, online anyagok tipográfiai tervét készíti el, logót, arculatot, reklámkampány vizuális elemeit tervezi meg, manuális és digitális eszközökkel illusztrál, hirdetést, csomagolást tervez, autonóm alkotást készít. Munkájához információkat gyűjt, és ezek birtokában mozgósítja kreativitását, koncepciót alakít ki.

A tervezés és a kidolgozás során az esztétikai és a funkcionális célokat egyaránt szem előtt tartja, így tudatosan választ stílust, formanyelvet és technikát. A művészeti grafikus fejlett vizuális kultúrával rendelkező, igényes alkotó. Csoportmunkában nyitott és együttműködő: alkotói hozzáállását koncepcionális kérdések megoldásakor és részfeladatok elvégzésekor is hasznosítja. Figyelemmel kíséri a kor-társ művészet és a tervezőgrafika alakulását. Szakmai és technikai ismereteit folyamatosan bővíti, aktualizálja. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemek vagy egyetemi karok tervezőgrafika, képgrafika szakán folytatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
̶ a feladatot értelmezni, munkájához inspirációt és információkat gyűjteni
̶ a feladatokat kreatív módon megközelíteni
̶ munkáját koncepcionális tervezői gondolkodással végezni
̶ terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni
̶ csoportmunkában nyitottan, aktívan és kreatívan részt venni
̶ az egyes grafikai műfajokat megkülönböztetni céljaik, formai követelményeik és szakmai tervezési sajátosságaik szerint
̶ betűtörténeti, tipográfiai és tördelési ismereteit alkalmazni
̶ stílust, formanyelvet, kompozíciót és technikát tudatosan kiválasztani és alkalmazni
̶ különböző tipográfiai és képi stílusokat megfelelően alkalmazni
̶ különböző ábrázolásmódokat (látványhűség, stilizálás, átírás, absztrakció) alkalmazni
̶ az esztétikum és a funkció együttes szem előtt tartásával tervezni
̶ a tervezés során színek, formák, képek, motívumok és betűtípusok célszerű és stílusos integrálására
̶ képi és szöveges elemek kapcsolatrendszerének kifejező és hasznos kialakítására
̶ manuális képalkotó technikák – rajzeszközök, festés, montázs, kollázs, sokszorosítógrafikai eljárások ismeretében tervezni és alkotni
̶ belső látására támaszkodva kreatív terveket készíteni
̶ manuális eszközökkel kalligráfiát készíteni
̶ vektor- és pixelgrafikus, valamint kiadványszerkesztő programokat készségszinten alkalmazni
̶ számítógépes munkájába manuálisan készült elemeket beépíteni
̶ manuális és digitális technikák alkalmazásával illusztrációt, szakillusztrációt, ábrát, szakábrát készíteni
̶ újság, könyv, online kiadvány tipográfiai tervét elkészíteni, címlapot, borítót tervezni, tördelni
̶ plakát, hirdetés, kisnyomtatvány grafikai tervét elkészíteni
̶ képeredetit digitalizálni, digitális képet készíteni, feldolgozni, szerkeszteni, a megfelelő fel-használási célra előkészíteni
̶ logót, szimbólumot, piktogramot tervezni
̶ cég, termék arculatát megtervezni, arculati kézikönyvet készíteni
̶ reklámkampány grafikai elemeit megtervezni
̶ infografikai, adatvizualizációs grafikai tartalmakat létrehozni
̶ vizuális koncepciót kidolgozni
̶ weboldal grafikai tervét elkészíteni
̶ a terveket a végfelhasználás technikai követelményei szerint előkészíteni, nyomdai eljárások, utómunkák ismeretében megfelelő nyomdai előkészítést végezni
̶ a különböző papírfajták ismeretében a célnak megfelelő papírt kiválasztani
̶ grafikatörténeti és -elméleti ismereteit folyamatosan bővíteni és alkalmazni szakmai munkájában
̶ művészettörténeti ismereteit alkalmazni szakmai munkájában
̶ tájékozódni a kortárs képzőművészet és tervezőgrafika legújabb törekvéseiről, és ezeket figyelembe venni tervezési munkájában
̶ kapcsolatot tartani megrendelőivel és szakmai partnereivel
̶ ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert
̶ munkáit korszerű, igényes megjelenési formában, szakszerűen prezentálni
̶ saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
̶ további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni

Szakképesítés sorszáma: 02134006
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# /- #képzőésiparművészetimunkatárs #művészetigrafikus #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikus #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikustanfolyam #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikusképzés #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikustanfolyamról #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikusoktatás #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikusvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) | Képzőművészet, szépművészet | Művészetek |  Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések

Képző- és iparművészeti munkatárs (Ötvös) tanfolyam

Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai 
tudással rendelkező szakember, aki igényesen, tervezői szemlélettel valósítja meg az ötvösség
 különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat. 
Képző- és iparművészeti munkatárs (Ötvös) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Képző- és iparművészeti munkatárs (Ötvös), Képző- és iparművészeti munkatárs (Ötvös) képzés, Képző- és iparművészeti munkatárs (Ötvös) tanfolyam, Felnőttképzés

A kézműves és gyártmánytervezői munkájában egyaránt ismeri és tudatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat, figyelembe véve azok funkcionális, esztétikai és technikai jellemzőit. Egyéni elképzelései vagy a megrendelés szerinti funkcionális tárgyakat tervez és készít különféle kézi- és gépi eljárással. Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít, anyag– és gyártáselőkészítést végez. Elkészíti a gyártásra szánt tárgyak modelljét.

Végigviszi vagy összehangolja az ötvös tárgykészítés teljes folyamatát. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szak-mai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti vagy műszaki egyetemek tárgytervező szakán folytatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes: – értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ötvös feladatok terveit – a tervek alapján a kívánt szinten, különböző anyagokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ötvöstárgyakat és azok alkatrészeit – alkalmazni az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket – a kor követelményeinek megfelelően használni a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait – tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan ötvös gyakorlati munkát végezni vagy tanulmányait aranyműves, ezüstműves, vésnök szakképzésben, illetve a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytatni – fém és nemesfém alapanyagokból különféle tárgyakat készíteni és a fémjelzési kötelezettség alá eső tárgyakat fémjeleztetni

Szakképesítés sorszáma: 02134007
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# /- #képzőésiparművészetimunkatárs #ötvös #képzőésiparművészetimunkatársötvös #képzőésiparművészetimunkatársötvöstanfolyam #képzőésiparművészetimunkatársötvösképzés #képzőésiparművészetimunkatársötvöstanfolyamról #képzőésiparművészetimunkatársötvösoktatás #képzőésiparművészetimunkatársötvösvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Képző- és iparművészeti munkatárs (Ötvös) | Képzőművészet, szépművészet | Művészetek|  Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések

Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) tanfolyam

A szobrász széleskörű rajzi- és plasztikai tudással, művészettörténeti, szobrásztörténeti és technológiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki a szoborkészítés különböző feladatait tervezői szemlélettel, önállóan, alkotó módon valósítja meg.

Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász), Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) képzés, Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) tanfolyam, Felnőttképzés

Szoborkészítés során egyaránt ismeri és tudatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat.

Egyéni elképzelés, vagy a megrendelés szerint, a szobrászat különféle műfajaiban tervez, képes kézi- és gépi eljárással plasztikát készíteni. Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít. Elkészíti a sorozatgyártásra szánt plasztika gipsz modelljét és sokszorosító formáit. Végigviszi vagy összehangolja a szoborkészítés egyes folyamatát. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti vagy műszaki egyetemeken folytatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– átlátni az adott megbízói vagy önálló szobrász feladat célját és volumenét
– felmérni az adott feladatok anyagszükségletét, előállítási módját, technikáját és költségeit
– alkalmazni a szobrász történeti és a kortárs művészeti ismereteit
– anyag- és technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni
– beszerezni, megrendelni a szükséges alapanyagokat, kézi szerszámokat, technikai eszközöket
– megszervezni a szükséges technológiai hátteret vagy kialakítani az önálló műhelyfeltételeket
– hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni
– a szoborkészítéshez előzetes formatanulmányokat készíteni
–  együttműködni a szobrászat, különböző területein dolgozó szakembereivel
– megrendelésre vagy önálló elképzelések szerint egyedi és kis szériában gyártott szobrokat, érmet, domborművet készíteni
– sokszorosított plasztika előállításához különböző rendeltetésű sokszorosító formákat készíteni
– szakszerűen kiegészíteni, retusálni sérült épületplasztikai elemeket
– ellenőrizni a szobrászati alapanyagok cél szerinti felhasználhatóságát
– azonosítani a szobrászatban használt anyagok tulajdonságait

– szakszerűen használni a szobrászatban alkalmazott eszközöket
– modellt, maketteket készíteni
– egyeztetni a megbízóval vagy munkaadóval
– ütemezni, összehangolni az egyes részfeladatokat, egyeztetni a partnerekkel
– megtervezni, felügyelni a szoborkészítés folyamatát
– alkalmazni a szoborkészítés különböző módjait

– szakszerűen berakni és működtetni az égetőkemencét
– a kézi és gépi szerszámokat, berendezéseket a technológiai előírások figyelembevételével, az egészség- és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használni
– minőségi garanciát vállalni a megrendelt plasztika vagy szobrászati tevékenység iránt
– ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert
– munkáit korszerű, igényes megjelenési formában prezentálni
– saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
– további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni

Szakképesítés sorszáma: 02134008
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# /- #képzőésiparművészetimunkatárs #szobrász #képzőésiparművészetimunkatársszobrász #képzőésiparművészetimunkatársszobrásztanfolyam #képzőésiparművészetimunkatársszobrászképzés #képzőésiparművészetimunkatársszobrásztanfolyamról #képzőésiparművészetimunkatársszobrászoktatás #képzőésiparművészetimunkatársszobrászvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) | Képzőművészet, szépművészet | Művészetek | Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések