Büntetés végrehajtási főfelügyelő tanfolyam

A büntetésvégrehajtási (a továbbiakban bv.) szervezet állományában büntetésvégrehajtási
 főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre. 
Büntetés végrehajtási főfelügyelő tanfolyammal kapcsolatos információk - felottkepzes.hu

Büntetés végrehajtási főfelügyelő, Büntetés végrehajtási főfelügyelő képzés, Büntetés végrehajtási főfelügyelő tanfolyam, Felnőttképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végrehajtja a bv. szervezet objektumainak és az azokban elhelyezett fogvatartottak őrzésével kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi az alárendeltségébe tartozók feladatvégzését. Kezeli a bv. intézet fegyverzeti szakanyagait, fegyveres biztosítási feladatot lát el szállítmányvezetőként, előállító parancsnokként. Ismeri a kényszerítőeszközök alkalmazásának szabályait, az alkalmazás követő eljárást koordinálja. Összeköttetést tart a biztonsági tiszttel, biztonsági felügyelőkkel, a körlet(fő)felügyelőkkel és a foglalkoztatási felügyelőkkel.

Szervezi az alárendeltségébe tartozó állományi tagok feladatvégzését a fogvatartottak őrzésével, felügyeletével és ellenőrzésével, valamint a biztonsági intézkedések végrehajtásával kapcsolatban. Általános és speciális eligazítást tart. Folyamatosan figyelemmel tudja kísérni a biztonsági feladatokat végrehajtók tevékenységét.
Pontosan vezeti a meghatározott szolgálati okmányokat, jelentést tesz szolgálati elöljárójának. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén képes csoportok, egységek irányítására, vezetésére
a bv. szerv rendjének helyreállítása érdekében.

Szakképesítés sorszáma: 10325001
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #buntetesvegrehajtasifofelugyelo #buntetesvegrehajtasifofelugyelotanfolyam #buntetesvegrehajtasifofelugyelokepzes #buntetesvegrehajtasifofelugyelotanfolyamrol #buntetesvegrehajtasifofelugyelotanfolyamindul #buntetesvegrehajtasifofelugyelovizsga #buntetesvegrehajtasifofelugyelovizsgakovetelmenyek

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Büntetés végrehajtási főfelügyelő | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések