Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő tanfolyam

A büntetésvégrehajtási szervezet egészségügyi szakterületének állományában büntetés
 végrehajtási egészségügyi főfelügyelői beosztásban végzi feladatát.
Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő, Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő képzés, Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő tanfolyam, Felnőttképzés

 Közreműködik a fogvatartotti egészségügyi befogadási eljárásban. Képes az alapvető életjelenségek vizsgálatára, felismeri az életet veszélyeztető állapotok jeleit, szükség esetén elsősegélyt nyújt, képzettségének megfelelő döntést hoz. Közreműködik a fogvatartotti betegellátásban, a fogvatartás időszakában felismeri a beteg szükségleteit, kielégíti a sajátos igényeket.

Képes ápolási diagnózist felállítani és a prioritások alapján feladatait szakszerűen ellátni. Végrehajtja az orvos utasításait. Összefüggéseiben átlátja az egészségügyi szakterület munkafolyamatait, végrehajtja az orvosi vizsgálatok megszervezését, közreműködik a lebonyolításában. Ismeri a büntetésvégrehajtási egészségügyi ellátás szintjeit, a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkafolyamatok elemei. Képes a vonatkozó egészségügyi, higiénés, szabályokat alkalmazni, az egészségügyi dokumentációt kezelni. Betartja a szakterületen jelentkező tűzmunkabalesetvédelmi, egészségügyi, biztonsági előírásokat. Szakmai ismereteit folyamatosan fejleszti, továbbképzéseken vesz részt, az önképzésre nagy hangsúlyt fektet.

Szakképesítés sorszáma: 10325016
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #büntetésvégrehajtásiegészségügyiegészségügyifőfelügyelő #büntetésvégrehajtásiegészségügyiegészségügyifőfelügyelőtanfolyam #büntetésvégrehajtásiegészségügyiegészségügyifőfelügyelőképzés #büntetésvégrehajtásiegészségügyiegészségügyifőfelügyelőtanfolyamról #büntetésvégrehajtásiegészségügyiegészségügyifőfelügyelőoktatás #büntetésvégrehajtásiegészségügyiegészségügyifőfelügyelővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések