Az apa szerepe épp olyan fontos a családban, mint az anyáé

Átalakulóban van az apaság természete, mivel az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltozott az apaságról, az apai szerepekről kialakult vélemény. Míg régen az apa feladata kizárólag a kenyérkereset volt, mára a férfiak egyre nagyobb arányban veszik ki a részüket az otthoni teendőkből és egyre többen szeretnének aktív részesei lenni gyermekeik nevelésének is. Az apákra és változó szerepükre hívjuk fel a figyelmet a Családok évében szervezett workshoppal Gyöngyösön is.

A gondolatébresztő és szemléletformáló találkozóra a családokkal foglalkozó, vagy őket felkaroló szervezetek képviselői kapnak meghívást.

A workshopon a résztvevők különböző játékos feladatokon keresztül mélyedhettek el a témában, elmondhatják saját véleményüket, tapasztalataikat és megismerhetik egymás nézőpontját, látásmódját az apák változó szerepével kapcsolatban. Az összejövetel végén a résztvevők megállapodnak abban, hogy a program folytatásaként, egy több településen megszervezett akcióval hívják fel a közvélemény figyelmét a téma fontosságára és aktualitására.

Azokban a családokban, ahol az apa jelentős szerepet vállal a gyermek nevelésében, a gyerekek nyitottabbak a körülöttük lévő világra, kevesebb probléma van a magatartássa, fejlettebb a feladatmegoldó képességük, jobb a tanulási teljesítményük és felnőtt korukban is stabil lesz a családi hátterük.

Fülöp Henrik